FIBRITE – Ett helmatt hållbart ekologiskt invändigt ytskikt

Fördelar med att använda den ekologiska målarfärgen Fibrite:

* Färgen andas och är mögelresistent, idealisk att använda under marknivå.
* I och med att Fibrite appliceras direkt på befintliga ytor halveras arbetskostnaden.
* Obrännbar (A2-s1,d0) ökat brandskydd utan extra kostnad.
* Enkelt underhåll ger lägre driftskostnader och förlängda underhållscykler.
* Nöjda kunder med upp till 25 års erfarenhet.
* Ett alternativ till akrylat (latex)

OFFENTLIGA LOKALER – BOSTÄDER – INDUSTRIER

Läs mer på http://www.fibrite.se/