Brandskyddsmålning

Larssons Måleri i Umeå har den senaste tiden vidareutvecklats inom brandskyddsmålning. Det innebär att vi tillsammans med byggentreprenörer kan säkerställa att lagar och förordningar följs. Om vi får komma in tidigare i processen kan vi via upplysning och kommunikation tillsammans komma fram till vad som krävs för att erhålla ett fullgott resultat. Många gånger har vi funnit att ett korrekt förarbete ger en billigare slutprodukt.

Kompletta tjänster inom brandskyddsmålning

Vilket underlag krävs för att vi målare ska kunna ge byggarna rätt pris?
Vad bör en byggentreprenör veta och delge oss som underentreprenörer, för att kunna beställa en brandskyddsmålning som uppfyller de krav som gäller?

Förutom brandklass även den belastning som balkar, pelare eller dyl. utsätts för i procent.

Utifrån ovanstående uppgifter samt balkens dimension och profil kan vi räkna fram den mängd brandskyddsfärg som krävs per m2. Mängden brandskyddsfärg som ska appliceras kan i sin tur omräknas till µ, vilket blir en mätbar enhet.
Larssons Måleri i Umeå erbjuder sålunda en komplett tjänst där vi utför brandskyddsmålning samt mäter tjockleken med en speciell µ-mätare. När den applicerade mängden stämmer med de krav som ställts förs detta in i protokoll som tillhandahålls byggentreprenören som verifikat till brandskyddsdokumentationen.

Skicka en offertförfrågan.