Husfasader – Puts och renovering

En rad faktorer har medfört att vi nu satsar helhjärtat på att hjälpa våra kunder som har eller vill ha putsade fasader. Putsade husfasader är något som blir allt vanligare här uppe i Västerbotten.

Allt högre energipriser innebär att det kan vara lönsamt att tilläggsisolera befintliga ytterväggar, speciellt lönsamt blir det om det görs samtidigt som fasaden renoveras. Lättputs appliceras på väggen via sprutning på samma sätt som målarna vidhäftar spackel och färg. Målarna har därför alla förutsättningar att göra ett kvalitativt bra arbete. Vi samarbetar med leverantörer som STO, Tikkurila och Caparol.

Vi erbjuder ett fullständigt koncept avseende fasadrenovering och puts av nya fasader.

Putsfasader och fasadrenovering med eller utan tilläggsisolering

Vi har nu helhetslösningar inom området där även tilläggsisolering ingår. Utöver det ingår reparation av putsade fasader i vårt produktsortiment tillsammans med utlagning av frostsprängda tegelfasader, vilket är en metod som används allt mer då ett utbyte av befintlig fasad ställer sig kostsamt. Larssons Måleri i Umeå åtar sig även att slamma fasader och måla slammade fasader med för ändamålet lämplig silikat färg.

Som kund får ni ett lokalt bolag som kan utföra jobbet. Vi kan ge er nya putsfader med eller utan tilläggsisolering. Samtidigt som vi arbetar med fasaden kan vi enkelt måla takutsprång och vindskivor vilket reducerar kostnaderna.

Genom ommålning och/eller renovering får er fasad ett ordentligt ansiktslyft!

Skicka en offertförfrågan.