Fasadmålning, Blästring och Takmålning

Vi har en kort säsong där vi kan måla utomhus. Utvändig målning kan endast göras när det är plusgrader och ofta krävs uppehållsväder. Att hantera dessa faktorer är något som Larssons Måleri i Umeå har lång erfarenhet av. Vi har målat allt från enklare plank till kulturminnesmärkta fastigheter och kommersiella lokaler. Större och mindre nyproducerade en- och flerfamiljebostäder finns också bland de projekt som vi genomfört.

Genomförandet av ett projekt kan enklast beskrivas som ett system där alla behandlingar måste väljas utifrån det material som ska behandlas, vi måste också beakta tidigare färger. Som i alla projekt är underbehandlingen viktigt för den slutgiltiga produkten. Färgerna och underbehandlingen väljs utifrån projektets särart.

Blästring och renovering

Vi utför även blästring av fasad med för objektet lämplig metod. Vi erbjuder också renovering samt ommålning av fönster och dörrar.

Målning av plåttak

Takmålning av befintliga plåttak har Larssons Måleri genomfört med ett för kunden lyckat resultat, men även kondensisolering av plåttak med isoleringsmassa är tjänster som vi utfört.

Skicka en offertförfrågan.