FIBRITE – Ett helmatt hållbart ekologiskt invändigt ytskikt

Fördelar med att använda den ekologiska målarfärgen Fibrite:

  • Färgen andas och är mögelresistent, idealisk att använda under marknivå.
  • I och med att Fibrite appliceras direkt på befintliga ytor halveras arbetskostnaden.
  • Obrännbar (A2-s1,d0) ökat brandskydd utan extra kostnad.
  • Återställer brandceller till ursprungliga krav
  • Enkelt underhåll ger lägre driftskostnader och förlängda underhållscykler.
  • Nöjda kunder med upp till 25 års erfarenhet.
  • Ett alternativ till akrylat (latex)
  • Ljudabsorberande - kan användas istället för vanliga absorbenter.
  • Idealiskt i nersmutsade índustrilokaler - Återställer belysningen

OFFENTLIGA LOKALER – BOSTÄDER – INDUSTRIER

 

Läs mer på http://www.fibrite.se/

Besök oss

Förrådsvägen 2
901 32 Umeå

Kontakta oss

090-12 25 70
info@larssonsmaleri.se


 


Information om cookies

Intranät