Tjänster

Här nedan kan du läsa mer om våra tjänster. 

 

Brandskyddsmålning

Larssons Måleri i Umeå har den senaste tiden vidareutvecklats inom brandskyddsmålning. Det innebär att vi tillsammans med byggentreprenörer kan säkerställa att lagar och förordningar följs. Om vi får komma in tidigare i processen kan vi via upplysning och kommunikation tillsammans komma fram till vad som krävs för att erhålla ett fullgott resultat. Många gånger har vi funnit att ett korrekt förarbete ger en billigare slutprodukt.

 

Kompletta tjänster inom brandskyddsmålning
Vilket underlag krävs för att vi målare ska kunna ge byggarna rätt pris?
Vad bör en byggentreprenör veta och delge oss som underentreprenörer, för att kunna beställa en brandskyddsmålning som uppfyller de krav som gäller?

 

Förutom brandklass även den belastning som balkar, pelare eller dyl. utsätts för i procent.

 

Utifrån ovanstående uppgifter samt balkens dimension och profil kan vi räkna fram den mängd brandskyddsfärg som krävs per m2. Mängden brandskyddsfärg som ska appliceras kan i sin tur omräknas till µ, vilket blir en mätbar enhet.


Larssons Måleri i Umeå erbjuder sålunda en komplett tjänst där vi utför brandskyddsmålning samt mäter tjockleken med en speciell µ-mätare. När den applicerade mängden stämmer med de krav som ställts förs detta in i protokoll som tillhandahålls byggentreprenören som verifikat till brandskyddsdokumentationen.

 

Skicka en offertförfrågan.

Husfasader – Puts och renovering

En rad faktorer har medfört att vi nu satsar helhjärtat på att hjälpa våra kunder som har eller vill ha putsade fasader. Putsade husfasader är något som blir allt vanligare här uppe i Västerbotten.

 

Allt högre energipriser innebär att det kan vara lönsamt att tilläggsisolera befintliga ytterväggar, speciellt lönsamt blir det om det görs samtidigt som fasaden renoveras. Lättputs appliceras på väggen via sprutning på samma sätt som målarna vidhäftar spackel och färg. Målarna har därför alla förutsättningar att göra ett kvalitativt bra arbete. Vi samarbetar med leverantörer som STO, Tikkurila och Caparol.

 

Vi erbjuder ett fullständigt koncept avseende fasadrenovering och puts av nya fasader.

 

Putsfasader och fasadrenovering med eller utan tilläggsisolering
Vi har nu helhetslösningar inom området där även tilläggsisolering ingår. Utöver det ingår reparation av putsade fasader i vårt produktsortiment tillsammans med utlagning av frostsprängda tegelfasader, vilket är en metod som används allt mer då ett utbyte av befintlig fasad ställer sig kostsamt. Larssons Måleri i Umeå åtar sig även att slamma fasader och måla slammade fasader med för ändamålet lämplig silikat färg.

 

Som kund får ni ett lokalt bolag som kan utföra jobbet. Vi kan ge er nya putsfader med eller utan tilläggsisolering. Samtidigt som vi arbetar med fasaden kan vi enkelt måla takutsprång och vindskivor vilket reducerar kostnaderna.

Genom ommålning och/eller renovering får er fasad ett ordentligt ansiktslyft!

 

Skicka en offertförfrågan.

Invändig målning

Vi utför alla typer av måleriarbeten proffsigt och smidigt. På Larssons Måleri i Umeå arbetar vi nära våra kunder med kvalitet som huvudfokus. Vi är ett företag som har lång och bred erfarenhet av invändig ytbehandling. I alla projekt är underbehandlingen nyckeln till ett lyckat resultat. Behövs bredspackling och eller nedrivning av gamla tapeter? Vi på Larssons Måleri hjälper gärna till att föreslå adekvat underbehandling gällande alla typer av underlag.

 

Vi hjälper er välja rätt färg
Vi använder miljövänliga vattenlösliga färger. Färgerna väljs utifrån typ av lokal samt underlag. Även lokalens ljussättning spelar en viktig roll i hur vi uppfattar färger och därmed slutgiltigt resultat. Färgens glansvärde är någonting annat som är av betydelse för hur resultatet slutligen kommer att upplevas och underhållas. Utifrån detta hjälper vi gärna till att föreslå lämpliga åtgärder – allt för att uppnå ett optimalt resultat.

 

Takmålning och grängning
Även takmålning eller grängning av tak kräver en viss eftertanke då innertak kan bestå av olika typer av material, allt från t.ex. papptak och furutak till betong. Dessa taktyper kräver oftast olika förbehandlingar om resultat ska bli bra. Vänd dig till oss så tar vi fram den bästa lösningen för just ditt tak.

 

Förutom målning av väggar och tak utför vi även:

 • Fondväggar
 • Trapphusmålning
 • Behandling av trä- och ståltrappor i form av slipning, skrapning, målning eller lackning
 • Renovering av fönster (inkl. kittning) samt dörrar
 • Målning och lackering av dörrar och luckor
 • Grängning av betongtak
 • Målning av lister

Skicka en offertförfrågan.

Klottersanering, klotterskydd och fasadtvätt

Klotter är ett växande problem i vårt samhälle, vilken fastighetsägare vill se sin husfasad nerklottrad i diverse grälla färger och tags? Att sanera bort klottret ställer sig betydligt billigare än att måla om hela fasaden. Larssons Måleri i Umeå har erfarenhet av att utföra sådana saneringar, därför finns klottersanering med som en av de tjänster Larssons Måleri erbjuder.

 

Klottersanering med omtanke om miljön
Saneringen utförs utifrån vilken färg klottraren använt samt vilken typ av underlag som är aktuell. I vår strävan att värna om miljön använder vi i första hand miljövänliga och biologiskt nedbrytbara kemikalier.

 

Vi har kunskapen att både sanera och att skydda ytor mot klotter. Larssons Måleri i Umeå arbetar med kemisk sanering, torrblästring och vattenblästring. Om det värsta inträffat, det vill säga att färgen trängt in i underlaget, så målar vi om väggen.

 

Att klotterskydda fasader, väggar m.m. som lockar till klotter kan vara en bra idé då ett väl fungerande klotterskydd gör det enklare att sanera ovälkommen färg och annan smuts men även otillåten affischering.

 

Fasadtvätt för fräschare fasader
Att tvätta fasader är ett alternativ om målningen i sig själv inte är dålig, då detta ger en helt ny lyster på trötta fasader. Även här väljer vi att i första hand använda miljövänliga medel.

 

Skicka en offertförfrågan.

Tapetsering

Vi på Larssons Måleri i Umeå har i ca 40 år ägnat åt oss att tapetsera, vilket borgar för att våra duktiga medarbetare kan ge er ett fullgott hantverk. Vi på Larssons Måleri är väl förtrogna med alla slags tapeter och väv, men som i alla projekt är underbehandlingen nyckeln till ett lyckat resultat. Därför kan ni alltid räkna med ett perfekt slutresultat när ni anlitat oss för tapetsering.

 

Fondväggar av alla typer är något som blivit mer och mer populärt, givetvis erbjuder vi även detta till våra kunder.

 

Vi kan också erbjuda att vid nyproduktion svara för kontakterna med hyresgästerna vid deras val av tapeter o.s.v.

 

Vänd er till oss när ni ska tapetsera!

 

Skicka en offertförfrågan.

Fasadmålning, Blästring och Takmålning

Vi har en kort säsong där vi kan måla utomhus. Utvändig målning kan endast göras när det är plusgrader och ofta krävs uppehållsväder. Att hantera dessa faktorer är något som Larssons Måleri i Umeå har lång erfarenhet av. Vi har målat allt från enklare plank till kulturminnesmärkta fastigheter och kommersiella lokaler. Större och mindre nyproducerade en- och flerfamiljebostäder finns också bland de projekt som vi genomfört.

 

Genomförandet av ett projekt kan enklast beskrivas som ett system där alla behandlingar måste väljas utifrån det material som ska behandlas, vi måste också beakta tidigare färger. Som i alla projekt är underbehandlingen viktigt för den slutgiltiga produkten. Färgerna och underbehandlingen väljs utifrån projektets särart.

 

Blästring och renovering
Vi utför även blästring av fasad med för objektet lämplig metod. Vi erbjuder också renovering samt ommålning av fönster och dörrar.

 

Målning av plåttak
Takmålning av befintliga plåttak har Larssons Måleri genomfört med ett för kunden lyckat resultat, men även kondensisolering av plåttak med isoleringsmassa är tjänster som vi utfört.

 

Skicka en offertförfrågan.

Fogfria Golv - Härdplastgolv - Massagolv

Ovanstående men något röriga rubrik syftar till golv utförda av härdplastmassa. Egenskaperna hos dessa golv gör att de lämpar sig väl som golv inom tung industri, livsmedelslokaler, lager, verkstäder, storkök, parkeringsgarage, badhus, duschutrymmen mm. Ett härdplastgolv kan läggas på betong ytor men även trä, asfalt eller metall.

 

Golven kan fås med olika egenskaper och tjocklekar lämpliga för olika ändamål, detta samt att golven finns i olika kulörer gör att de passar till de flesta lokaler och miljöer. Utifrån beläggningens egenskaper kan nämnas:

 • Fogfritt, golven består av en enda hel yta, vilket innebär att golvet inte har de svaga punkter som fogar och skarvar medför
 • Kemikaliresistent, golvmassan kan anpassas så att den är resistent mot kemikalier, oljor mm.
 • Slitstarkt, tål belastning och tung trafik
 • Vattenresistent, även mot hetvatten
 • Halkfritt, massan är halkfri även efter vatten begjutning
 • Dammfri och hygieniska, ytan som erhålls förhindrar damm som är vanligt vid ett traditionellt betonggolv.
 • Lättstädat, gör lokalerna ljusare och lättare att rengöra
 • Lång livslängd, ett härdplastgolv bryts inte ner vilket resulterar i lång livslängd i många fall över 40 år
 • Avger inga farliga ämnen till omgivningen

Larssons Måleri använder Tikkurilas härdplastprodukter, läs mer om deras utbud på www.tikkurila.se

 

Besök oss

Förrådsvägen 2
901 32 Umeå

Kontakta oss

090-12 25 70
info@larssonsmaleri.se


 


Information om cookies

Intranät